ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ  :: เกษตรกรรมรุ่งเรือง  ::  อุตสาหกรรมลือเลือง  ::  เมืองนักพัฒนา  ::  ปวงประชาใฝ่คุณธรรม
 
 
 

 
 
 
 
   


ข้อมูลจำนวนครัวเรือนเกษตรกร/พื้นที่/ผลผลิตเฉลี่ยด้านพืชระดับอำเภอ-ตำบล
สถิติทะเบียนเกษตรกร ทพศ.
ข้อมูลทะเบียนเกษตรก
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
จุดสาธิตด้านการเกษตร
ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี 2556
ยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2555

 
 

 
 

                 นายปรีชา  สายแสง  เกษตรอำเภอ  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรปี 2560/61 แล้ว ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร อายุข้าวต้องหว่านไม่ต่ำกว่า 15 -60 วัน สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค หรือศูนย์บริการฯ ประจำตำบล โทร. 0-3626-3850 , 09-2247-4332  

               วันที่ 20 - 21  มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค ร่วมกับชุมชนตำบลห้วยขมิ้นดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรจากความต้องการของชุมชน เน้นให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันผลิต ตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่องทางอาชีพ สร้างรายได้ ในลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันพัฒนา ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี    

       วันที่ 20 - 21  มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค ร่วมกับชุมชนตำบลหนองนากดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรจากความต้องการของชุมชน เน้นให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันผลิต ตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่องทางอาชีพ สร้างรายได้ ในลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันพัฒนา ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 

 


 
คู่มือประชาช

  1. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศบกต

   2. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณสำนักงานเกษตรอำเภอ

   3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

   4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

  แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค
เปิดศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร  
ชมความสำเร็จโครงการพระราชดำริ  พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดสุรินทร์  เดลินิวส์
อำเภอหนองแค ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
  แนะลดต้นทุนการผลิตข้าว... ด้วยหลัก 3 ต้องทำ 3 ต้องลด - ดินดีสมเป็นนาสวน   เดลินิวส์
 

 มะนาวในวงล้อยางรถยนต์ - ต้นไม้ชายคา  เดลินิวส์  3/58
 
กระเทียม - เรื่องน่ารู้  เดลินิวส์  3/60
  ‘หนองปลิง’ ต้นแบบพัฒนาระบบเขตกรรมข้าว
- เรื่องน่ารู้   เดลินิวส์  3/60
 
หัวหอมใหญ่ - เรื่องน่ารู้  เดลินิวส์  3/60
 
ส่งเสริมปลูกยางพาราแบบเกษตรผสมผสาน  เดลินิวส์
 
งดเผาฟางและตอซังพืช    เดลินิวส์         
     
                                        
อ่านข่าวเพิ่มเติม

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 


      เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

หนอนม้วนใบ


มวนเขียวข้าว


หอยเชอรรี่

หนูนา
 
   
  โรคใบขีดโปร่งแสง

โรคไหม้

ข้าววัชพืช

โรคดอกกระถิน

โรคกาบใบแห้ง
 
 

                 

           
 

                                    

                             

 

                                                                                     

    

  

       

           วิสาหกิจชุมชน บุญปลูกฟาร์ม ร่วมออกรายการ "สวย เฉียบ เนี้ยบ" ช่อง 1 เวิร์คพอยท์ เพื่อสอนวิธีปลูกผักสลัดฯ                ประโยชน์ของถั่วงอก
               เคล็ดลับเพิ่มความงาม
               ประโยชน์ของผลไม้ไทยๆ
              
น้ำผักเพื่อสุขภาพ
               ผิวสวยอมชมพูด้วยแตงโม
 
 

                                                      แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. กระดาษ A4                                                    

                      

                                                                                       ถอดองค์ความรู้

                                                                                  

                                                                              นายปรีชา  สายแสง                      นางอรพินท์  วุฒิอุทัย                        

                                                                                    

                                                          นางชุติกาญจน์  ไกรสังข์                     นายคชธร  กิตกนันท์ประกร                             นายนิรัน  มหาวัตร์
      เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย          

 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค ร่วมกับชุมชนดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เมื่อวันที่  19 - 22 มิถุนายน  2561
 

                          
   

              เดือน มีนาคม2561                                                                  

                                          เดือน  กุมภาพันธ์  2561
   
ประมวลข่าวเพิ่มเติม

ประมวลข่าวเพิ่มเติม

เดือน มกราคม 2561

เดือน มิถุนายน 2561

      

ประมวลข่าวเพิ่มเติม

ประมวลข่าวเพิ่มเติม

                                              เดือน เมษายน 2561                                                                                        เดือน พฤษภาคม 2561     

      

ประมวลข่าวเพิ่มเติม                                                                                                           

ประมวลข่าวเพิ่มเติม

ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.

   

 

            

สวนพรชัยพฤกษ์
หมู่ที่ 8  ตำบลโพนทอง

สวนวาสนาฟาร์ม
หมู่ที่  5  ตำบลหนองปลิง

วัดเกาะลอย
ตำบลหนองแค

หลวงพ่อยอด
ตำบลหนองปลาหมอ

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
ตำบลคชสิทธิ์

                                                                                   


ทุ่งทานตะวัน


ถ้ำนารายณ์หรือถ้ำเขาวง


น้ำตกมวกเหล็ก


น้ำตกเจ็ดสาวน้อย


อุโมงค์ต้นไม้


ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม หรือถ้ำ  บ่อปลา


น้ำตกสามหลั่น


ทะเลสาบบ้านหมอ


ไม้ขุดล้อมแก่งคอย


ผาเสด็จ


วัดพระพุทธบาท

แหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อ

เสาร้องไห้  วัดสูง

พระบวรราชวังสีทา

วัดสมุหประดิษฐาราม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เจ็ดคต-โป้งก้อนเส้า

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

ไร่ปภัสรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

น้ำตกโกรกอีดก

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี

กรมวิชาการเกษตร

ระบบอินทราเน็ต (SSNET) สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง

กรมชลประทาน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Webmail) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง

กรมประมง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม ฯ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ

กรมปศุสัตว์

สำนักงาน กพ. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ห้องสมุดความรู้การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน

กรมพัฒนาที่ดิน

สื่อเกษตรครบวงจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท

กรมการข้าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง
  เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2520 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

   ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ  2/2558

  Website counter  

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา   ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์  18140
โทรศัพท์   0-36263850   , 08-9810-3677
Mail : Saraburi04@doae.go.th   , Kaset_nongkhae@hotmail.com