ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ  :: เกษตรกรรมรุ่งเรือง  ::  อุตสาหกรรมลือเลือง  ::  เมืองนักพัฒนา  ::  ปวงประชาใฝ่คุณธรรม


 

ตำบลบัวลอย

ตำบลโคกแย้

ตำบลห้วยทราย

 


 

 

 

    จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
  จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
  จุดสาธิต   คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
 

  ตำบลคชสิทธิ์
ตำบลหนองจิก
ตำบลหนองแขม
 

 
   
   

นายปรีชา  สายแสง
เกษตรอำเภอเสาไห้  รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอหนองแค

โทร. 03626-3850 , 081-9917486
 
 
    จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
  จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
  จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
 
 
ตำบลหนองไข่น้ำ

ตำบลหนองนาก

ตำบลหนองปลิง

 
  จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
จุดสาธิต   คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
จุดสาธิต   คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
 
 

               
    ตำบลไผ่ต่ำ


ตำบลหนองจรเข้

ตำบลโพนทอง
 
  จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
 
 


ตำบลกุ่มหัก


ตำบลหนองโรง

ตำบลโคกตูม
 
 

จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร

จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์
     
แผนพัฒนาการเกษตร
จุดสาธิต   คณะกรรมการศูนย์ฯ
     
แผนพัฒนาการเกษตร
 
 


ตำบลหนองแค


ตำบลหนองปลาหมอ


ตำบลห้วยขมิ้น

 
 

จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร

         จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
            แผนพัฒนาการเกษตร
จุดสาธิต  คณะกรรมการศูนย์ฯ
      แผนพัฒนาการเกษตร
 

 

 

ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
  kaset_nongkhae@hotmail.com

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา   ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์  18140
โทรศัพท์   0-3626-3850  , 08-9810-3677