ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ  :: เกษตรกรรมรุ่งเรือง  ::  อุตสาหกรรมลือเลือง  ::  เมืองนักพัฒนา  ::  ปวงประชาใฝ่คุณธรรม


 


เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เช่น สุพรรณบุรี 1 , กข.41 , กข 47
คุณร่ม  วรรณประเสริฐ  ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
โทร.  0819486952


กระบองเพ็ชร และแคกตัส
คุณพงษ์ไพบูลย์  ศรีวรสาร กลุ่มยุวเกษตรกรห้วยทองหลาง
โทร.  0814589423
 

 
 
 


 

     
 
ทุเรียนอบกรอบ , สับปะรดอบกรอบ , ขนุนอบกรอบ , กล้วยอบกรอบ ฯลฯ
ผลไม้อบกรอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอโก๊ะ
โทร. 036263850

เห็ดสมุนไพร , เห็ดสามรส , เห็ดย่าง และแหนมเห็ด
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (บ้านหนองสมัคร)
โทร.  0864456356


 
 

นายปรีชา  สายแสง
เกษตรอำเภอเสาไห้  รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอหนองแค

โทร. 03626-3850 , 081-9917486
 

 

 

 


 

 
 
 
   
 
   
 
กล้วยหอมทอง
คุณพิมล  ศรีสุข วิสาหกิจชุมชนปฏิรูปที่ดินหนองจรเข้
โทร.  0892598565

แคนตาลูป เมลอน และเกษตรท่องเที่ยว
คุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ   สวนวาสนาฟาร์ม
โทร.  0819948868
 
 
 
 
         
 
กรอบพระ , สร้อยคอ, สร้อยข้อมูล ,ต่างหู เครื่องประดับต่างๆ
คุณมาลี  นุชนาคา    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอัญมณีแห่งศรีราม
โทร. 0811238356
 


กระเป๋าถักเชือกมัดฟาง , เครื่องถักเฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ
คุณนฤมล ทองศิริอนันท์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยทองหลาง
โทร.  0897456512

 

 
 
 
 
 

ข้าวหอมนิล และเกษตรท่องเที่ยว
คุณชุลีพร  วิชินโรจน์จรัล  สวนพรชัยพฤกษ์
โทร.  0816349959

น้ำผึ้ง , มะม่วงมหาชนก , ผลไม้แปรรูป , ถ่านอัดแท่ง และปาล์มน้ำมัน ฯลฯ
โทร.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036263850

 

 

ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม
  kaset_nongkhae@hotmail.com

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา   ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์  18140
โทรศัพท์   0-3626-3850 , 08-9810-3677